شبکه جهانی مرجعیت ، بیان کننده آراء و دیدگاه های مرجع عالی قدر آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله عالی میباشد.